Scheidsrechters/Spelleiders

Binnen onze vereniging zijn alle kaarthouders verplicht te fluiten. 

Uitzonderingen op deze regel zijn:  

  • Spelers die in plaats van fluiten dienst doen als dagcommissaris. 
  • Spelers die een zwaardere functie (oa bestuur) bekleden binnen de vereniging. 
  • Spelers die in overleg met Arbitrage en betrokken TC tot een andere invulling zijn gekomen. 

Iedere fluiter/ster is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van zijn/haar taak.  

Uiteraard kan het voorkomen dat je niet wilt of kunt komen fluiten. Het staat je vrij om het af te kopen bij een medespeler of vervanging te regelen. Geef de naam van de vervanger door aan de Arbitracecommissie. 

Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk. Indien je niet komt opdagen voor een aangewezen fluitbeurt (of je hebt géén vervanger geregeld), dan volgt er een sanctie: 

  • Eerste keer verstek laten gaan   : boete van € 20,00  
  • Tweede keer verstek laten gaan : boete van € 30,00 
  • Derde keer verstek laten gaan   : boete van € 50,00 

Indien de boete niet tijdig betaald wordt, dan kan de betreffende speler worden geschorst.

Arbitragecommissie Overzicht