Spelregelkennis

Kennis van de spelregels is zo belangrijk, dat de KNHB met haar leden al jaren geleden heeft besloten dat alle spelers van 16 jaar en ouder de spelregelcursus met succes moeten hebben afgerond.

De ABC (Arbitrageopleidings- & Begeleidingscommissie) organiseert jaarlijks een aantal keer een spelregelkennis-examen. Als voorbereiding op dat examen dien je de online spelregelkenniscursus door te nemen. Dit is een programma waarin de regels met behulp van filmpjes, foto's en situatieschetsen worden uitgelegd.

HBR biedt de mogelijkheid deze cursus te volgen aan voor 15-jarige spelers (=2e jaars B-spelers) en jongere spelers die geïnteresseerd zijn. Ook ouders die met interesse om het spel van hun zoon / dochter te begeleiden zijn welkom. 

Vanwege het belang van de spelregelkennis heeft HBR een aantal jaren geleden besloten de spelers in de lijnteams in de B-categorie, ongeacht de leeftijd van de speler, te verplichten de cursus succesvol af te ronden.

Een ieder die geslaagd is voor het examen mag als scheidsrechter 11tal veld- en zaalwedstrijden begeleiden.

Het eerstvolgende examen wordt op dinsdag 4 februari afgenomen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij abc@hbrhockey.nl, waarna je de inloggegevens per e-mail ontvangt.

Arbitragecommissie Overzicht