Lidmaatschap opzeggen? Vr 1 mei!

Als je je lidmaatschap van HBR wilt opzeggen, dan moet je dat vóór 1 mei doen.

Uit artikel 12, lid 2 van de statuten:

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden(!), dus uiterlijk dertig april (!) van het betreffende jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar.

Als je om wat voor reden dan ook wilt opzeggen, zorg dat je het dan uiterlijk 30 april doet, anders loopt je contributieverplichting door tot het einde van het volgend boekjaar.

Opzeggingen kunnen alleen gedaan worden bij de ledenadministratie via het mailadres: ledenadministratie@hbrhockey.nl

Bestuursnieuws overzicht