Het DWF in het kort

Voorafgaand aan de wedstrijd vult de coach/manager de spelerslijst in op het DWF.

Direct na afloop van de wedstrijd vullen beide scheidsrechters afzonderlijk het DWF in (inclusief eventuele kaarten).

Zodra de uitslag door de scheidsrechter is ingevuld controleert de coach/manager of dat correct is en keurt het DWF goed.

Dit kan al zodra de mail van 'digitaalwedstrijdformulier/LISA' is binnengekomen, maar kan ten alle tijden worden aangepast.

In het algemeen vult de eerste scheidsrechter de uitslag in en hoeft de tweede scheidsrechter de uitslag goed te keuren. Opmerkingen m.b.t. de wedstrijd kunnen niet achteraf worden toegevoegd. Mocht een opmerking nodig zijn, noteer die dan meteen in het DWF.

Ook de coach/manager kan bij het goedkeuren van het DWF een opmerking maken. Is bv de uitslag niet correct, probeer dan meteen met de scheidsrechters te overleggen en noteer dat op het DWF. Keur het DWF in ieder geval op de speeldag zèlf goed, dat scheelt de wedstrijdsecretaris veel werk op de zater- of zondagavond.

Bij onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

Arbitragecommissie Overzicht