Opleiding en workshops voor coaches, trainers en managers

Voor coaches, trainers en managers worden er tijdens het seizoen diverse workshops gepland of andere activiteiten. Via een uitnodiging word je hiervan op de hoogte gebracht.

Deze bijeenkomsten, bijscholingen, worden georganiseerd met het doel het kennisniveau en daarmee de kwaliteit van trainers en coaches te verhogen. Dit zal het team ten goede komen en naar alle waarschijnlijkheid zowel jouw plezier als dat van het team vergroten.

Voor de trainers zal het bijwonen van deze bijeenkomsten een VERPLICHTING zijn die wordt opgenomen in het trainerscontract. Voor de coaches is er een morele verplichting. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, dan verzoeken we je af te melden via junioren@hbrhockey.nl, tenzij in de uitnodiging anders is aangegeven.

Kennisbank Teamtaken Overzicht