Het Technisch Hart

Alle Technische Hockey Zaken worden bij HBR gecoördineerd door een overleg dat we het Technisch Hart noemen. Hierin hebben de diverse top- en breedte sport technische commissies voor verschillende leeftijdsgroepen zitting, alsmede de Arbitrage Cie en het Wedstrijdsecretariaat. Dit onder de leiding van het Bestuurslid Technische Zaken: Eelke Hallman

De onderdelen van Technische zaken zijn;