HBR Rookvrij

Met ingang van 1 september 2018 mag er op de gehele accommodatie van HBR niet meer gerookt worden. Dat is het besluit dat de Algemene Ledenvergadering heeft genomen op 25 juni jl.

Uit de enquête die is gehouden onder de leden en vrijwilligers kwam naar voren dat 75% van de reacties voor een geheel rookvrije accommodatie is. Voor de ledenvergadering voldoende om dit besluit te nemen. En daarmee haar bijdrage te leveren aan het bereiken van een rookvrije generatie.

Het bestuur vraagt iedereen om met elkaar dit besluit te handhaven. Mocht iemand toch roken, spreek hem of haar hier dan op een respectvolle manier op aan. Niet iedereen zal direct op de hoogte zijn dat op HBR niet meer gerookt mag worden, zeker bezoekers niet.

En hoewel er buiten het terrein voor de ingang gerookt mag worden vragen we iedereen om dit toch niet te doen. Zoals gezegd streven we naar een rookvrije generatie, waarbij voorbeeldgedrag belangrijk is. Dan helpt het niet als er direct voor de ingang toch gerookt wordt.

Het zal in het begin zeker wennen zijn, voor iedereen. Maar we zijn er van overtuigd dat uiteindelijk iedereen bijdraagt aan een rookvrije accommodatie.

Namens het bestuur,

Egon Coolen

Projectgroep HBR Rookvrij

Bestuursnieuws Overzicht