Mededelingen wedstrijdsecretariaat/arbitragecie

* Wedstrijdprogramma
* Scheidsrechterbeurten
* Spelregelkaart

* Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma is bekend; Voor de JJ en A, B en D jeugd is er een voorcompetitie die loopt van 8 sept. t/m 6 oktober. Hierna volgt een herindeling, die start op 27 oktober. Dit is de laatste zaterdag van de herfstvakantie!
Voor de C jeugd loopt de voorcompetitie van 8 sept. t/m 24 november. Zij spelen niet op 27 oktober, maar hebben op 13 oktober een wedstrijdronde. Hetgeen niet betekent dat zij op HBR op 27 oktober een oefenwedstrijd kunnen spelen, immers de eerste wedstrijden van de herindeling van de A- B en D jeugd worden dan gespeeld.

* Scheidsrechterbeurten
Bij C- en D- jeugd wordt door de arbitragecommissie 1 jeugdlid, in het bezit van een spelregelkaart, aangewezen; de andere scheidsrechter komt uit de oudergeleding. Liever zien we ook bij de B-jeugd één ouder fluiten. Ivm het grote aantal B- en A- teams ontkomen we er niet aan om Senioren aan te wijzen om deze wedstrijden te fluiten. Iedereen kan dmv het invullen van de arbi-enquete aangeven wanneer hij/zij niet beschikbaar is, of wanneer men liever achter de bar of wedstrijdtafel een vervangende taak uit voert.
PS 1) voor het fluiten van wedstrijden is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van de spelregelkaart.
PS 2) ieder jaar moet de arbi-enquete opnieuw worden ingevuld!

* Spelregelkaart
Dit seizoen willen wij de 2e jaars C-jeugd uitnodigen om alvast de spelregelkaart te gaan halen. Zij worden pas opgesteld om hun verplichte fluitbeurten te vervullen als zij in de B gaan spelen (tenzij aangegeven wordt al eerder te willen fluiten)

Ouders die hun spelregelkaart willen halen kunnen hiertoe een mailtje sturen aan abc@hbrhockey.nl. Zij ontvangen dan een link voor de digitale cursus. Op dit moment zijn er twee examendata gepland (schriftelijk op HBR): woensdag 12 en maandag 17 september.

Vanaf de  B-jeugd is het verplicht om in het bezit te zijn van die spelregelkaart. Zij worden uitgenodigd voor de cursus en het examen. Bij, al dan niet opzettelijk, voor de tweede maal zakken voor het examen, worden deze kandidaten ingezet bij het fluiten van JJ (Jongste Jeugd) wedstrijden of andere taken op ons complex.

Hockey overzicht