Nieuwe Mededelingen wedstrijdsecretariaat/arbitragecie

* Wedstrijdprogramma (wijziging)
* Scheidsrechterbeurten
* Spelregelkaart

* Wedstrijdprogramma
Na een verregende zondag 10 maart en een verwaaide zaterdag 16 maart moeten er nu 7 wedstrijden worden ingehaald. Inmiddels zijn er 3 (MD8, MC5 en JD5) verplaatst; voor MA4 en JA3 lopen de onderhandelingen nog en van JB3 en MC8 is het nog niet bekend wanneer er precies wordt ingehaald.
De eerste officiële inhaaldag is 20 april, maar ook 27 april en 4 en 5 mei behoren tot de mogelijkheden, met een lichte voorkeur voor 5 mei, want dan is HBR toch al open voor Senioren wedstrijden.

* Scheidsrechterbeurten
Bij C- en D- jeugd wordt door de arbitragecommissie 1 jeugdlid, in het bezit van een spelregelkaart, aangewezen; de andere scheidsrechter komt uit de oudergeleding. Liever zien we ook bij de B-jeugd één ouder fluiten. Ivm het grote aantal B- en A- teams ontkomen we er niet aan om Senioren aan te wijzen om deze wedstrijden te fluiten. Iedereen kan dmv het invullen van de arbi-enquete aangeven wanneer hij/zij niet beschikbaar is, of wanneer men liever achter de bar of wedstrijdtafel een vervangende taak uit voert.
PS 1) voor het fluiten van wedstrijden is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van de spelregelkaart.
PS 2) ieder jaar moet de arbi-enquete opnieuw worden ingevuld!

* Spelregelkaart
Dit seizoen willen wij de 2e jaars C-jeugd uitnodigen om alvast de spelregelkaart te gaan halen. Zij worden pas opgesteld om hun verplichte fluitbeurten te vervullen als zij in de B gaan spelen (tenzij aangegeven wordt al eerder te willen fluiten)

Ouders die hun spelregelkaart willen halen kunnen hiertoe een mailtje sturen aan abc@hbrhockey.nl. Zij ontvangen dan een link voor de digitale cursus. Op dit moment zijn er twee examendata gepland (schriftelijk op HBR): woensdag 12 en maandag 17 september.

Vanaf de  B-jeugd is het verplicht om in het bezit te zijn van die spelregelkaart. Zij worden uitgenodigd voor de cursus en het examen. Bij, al dan niet opzettelijk, voor de tweede maal zakken voor het examen, worden deze kandidaten ingezet bij het fluiten van JJ (Jongste Jeugd) wedstrijden of andere taken op ons complex.

Hockey overzicht