Tijdelijke wijzigingen trainingsschema vanaf 2 september

Het vijfde veld is opgeleverd, maar op dit moment is er nog geen verlichting beschikbaar. Hierdoor kunnen we er nog niet volledig op gaan trainen.

Per ingang van maandag 2 september geldt een aangepast trainingsschema dat in eerste instantie doorloopt tot aan de herfstvakantie, omdat we verwachten dat in die week alles is aangesloten. Mocht de verlichting eerder actief zijn dan gaat het reguliere trainingsschema per dat moment in. Mocht het later worden dan zullen wij meer aanpassingen moeten doen en wordt dat zo snel mogelijk gecommuniceerd.

We hebben geprobeerd om alle trainingen te verschuiven zodat er na 1900 niet meer op veld 5 getraind wordt. We verwachten dat het tot begin oktober mogelijk moet zijn om dan nog te trainen. Mocht dit moeilijk worden, dan horen we dit graag en gaan we verder puzzelen.

Alle wisselingen zijn door de TC's als het goed is rechtstreeks gecommuniceerd, maar hieronder staat het schema nogmaals in PDF. Bij vragen kan je terecht bij je eigen TC (junioren@hbrhockey.nl, senioren@hbrhockey.nl ) of bij Josephine training@hbrhockey.nl

We hopen dat iedereen begrip heeft voor de situatie en zich flexibel opstelt om er allemaal zo min mogelijk last van te hebben,

namens het bestuur en alle TC's,  
Stefan van der Ree, bestuurslid Technische Zaken

Downloads:

Hockey overzicht