Wisseling van de wacht op Sociale Zaken

Twee weken geleden heeft Ragonda Oostrom, in goed overleg met het bestuur besloten haar functie als bestuurslid Sociale Zaken neer te leggen. Ragonda heeft de afgelopen jaren met veel plezier deze functie vervuld maar heeft geconstateerd dat het invullen van de functie niet meer optimaal te combineren is met haar werk-en privésituatie. 

Wij willen Ragonda heel hartelijk bedanken voor alles wat zij voor HBR gedaan heeft. 

Het bestuur is na Ragonda’s besluit op zoek gegaan naar een opvolger voor Ragonda. Wij denken met Wendy Hartman een goede kandidaat gevonden te hebben. Wendy zal tijdens de ALV van 27 januari 2020 voorgedragen worden als bestuurslid sociale zaken. Tot die tijd zal Wendy vast meedraaien met Sociale Zaken.

Bestuursnieuws overzicht