ALV verplaatst naar september

Beste Leden,

Normaal gezien zouden we in juli de tweede ALV van het seizoen hebben waarin de begroting voor het komende seizoen gepresenteerd zou worden.

Door de gevolgen van COVID-19 heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de spoedwetgeving Corona om de ALV uit te stellen tot september. Wij zijn van mening op dat moment een betere en reëlere weergave te geven van het komend seizoen doordat dan ook duidelijk is wat er komend seizoen allemaal wel en niet mag. Wel kunnen we jullie op voorhand meedelen dat het bestuur weloverwogen heeft besloten om voor komend seizoen de contributie niet te verhogen. Tevens hopen we dat het in september weer mogelijk is om de ALV normaal in het clubhuis te laten plaatsvinden in plaats van digitaal. 

Doordat de ALV pas in september plaatsvindt in plaats van juli heeft dit gevolgen voor de de facturatie van de contributie. Deze zal om administratieve redenen in afwijking van de statuten in plaats van uiterlijk 30 september medio oktober plaatsvinden. Wij hopen op jullie begrip en tot in september.

Met sportieve groet,

Het bestuur.

Bestuursnieuws Overzicht