Een zomerse groet!

Beste Leden,

We staan aan de vooravond van de zomervakantie en sluiten een bijzonder seizoen af.

We zijn blij dat we het seizoen enigszins toch met hockey hebben kunnen afsluiten en kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen. Een start waar we zeker nog rekening zullen moeten houden met protocollen. Maar de ervaring van de afgelopen tijd heeft ons geleerd dat dit, samen met elkaar, zeker gaat lukken.

Ik ben dan ook ontzettend trots op al onze vrijwilligers in de afgelopen periode. Door jullie inzet is het mogelijk geweest dat er weer, met in achtneming van de protocollen, getraind kon worden. Persoonlijk weet ik hoeveel tijd jullie hier hebben ingestoken, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering op ons complex, wat de waardering nog groter maakt. De bezoekende wethouder sprak zelfs haar complimenten over de situatie op HBR uit! Daarbij ook dank naar de ouders/verzorgers voor alle ondersteuning en begrip in de afgelopen periode.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan onze sponsoren, die ook in deze moeilijke tijden achter HBR blijven staan.

Voor nu wens ik iedereen, mede namens het bestuur, een fijne vakantieperiode toe. Maak er een mooie zomer van. Geniet samen met je familieleden en vrienden en let een beetje op elkaar. Ik zie jullie graag weer in augustus/september op HBR.  Dan kunnen we hopelijk samen gaan genieten van een nieuw (volledig) seizoen! 

Een zomerse groet,

Jeroen Zwaard
Voorzitter HBR

Bestuursnieuws Overzicht