ALV juli 2021: Contributie stijgt voor 2e jaar op rij NIET

Penningmeester Jan Buitendijk had woensdag 7 juli in de ALV weinig problemen om zijn belangrijkste voorstel goedgekeurd te krijgen. Dat betrof het voor het tweede jaar achtereen niet verhogen van de contributie. Ook de bijdrage aan de zaal werd bevroren. De helaas maar in bescheiden aantallen aanwezige leden (15!) stemden daar graag mee in. Lees verder voor het verslag. 

Het financiële plaatje van de vereniging zag er na het coronajaar verrassend goed uit. Het ingeschatte negatieve resultaat bleef uit. Ondanks een tegemoetkoming aan de senioren die het afgelopen jaar wel erg weinig konden hockeyen (25% van de contributie werd kwijtgescholden), lijkt het seizoen met een overschot te eindigen. Mocht dat gerealiseerd worden dan wil het bestuur dat graag als bijdrage gebruiken voor ‘de blaashal’.

Blaashal

Misschien las u erover in de de plaatselijke kranten want de mogelijke blaashal voor zaalhockey van HBR haalde zelfs het sport accommodatie plan van de gemeente. Helaas bleek tijdens de ALV uit de toelichting van bestuurslid accommodatie René Reusen, dat dit een sigaar uit eigen doos betreft. De bijdrage van de gemeente gaat naar verwachting niet verder dan, toestemming om de hal op eigen kosten aan te schaffen. De verwachting is dat de volgende ALV begin volgend jaar grotendeels gewijd zal worden aan deze grote investering. Naast de te verwachten grote besparing op zaalhuur, zal dan ook echt veel meer speeltijd beschikbaar komen. De ambities om meer zaaltrainingen te geven stranden steevast op een enorm gebrek aan zaalruimte in de gemeente. Ook het gewoon in Berkel je thuiswedstrijden spelen is een groot voordeel.

6e Veld

Ook in het, helaas nog niet goedgekeurde, accommodatieplan van de gemeente staat het voornemen om de laatst beschikbare plek voor een veld, toe te kennen aan HBR. Dan wordt de behoefte van onze nog steeds groeiende vereniging aan een 6e veld gerealiseerd. HBR staat nu al op plek 5 van grootste (jongste) jeugdafdelingen van het district Zuid-Holland. In zomer 2022 zal Veld 3 gerenoveerd worden met een nieuwe zand toplaag. Waarschijnlijk worden er dan meteen in het fundament voorzieningen gemaakt voor de blaashal die daar naar verwachting zal komen te staan.

Eten en drinken

Voorzitter Jeroen Zwaard had goed nieuws voor de inwendige mens. Het nieuwe uitgiftepunt in de HBR blauwe container gaat in het nieuwe seizoen de wachttijden zeker tijdens jongste jeugd zaterdagochtenden en in de rust van Dames en Heren 1 wedstrijden verkorten. Natuurlijk hoopt de club daar vruchten van te plukken in de vorm van meer omzet, maar ook werd bekend gemaakt dat Kamera Express als sponsor voor deze locatie is aangetrokken. Dat helpt weer bij de verdere inrichting van deze clubhuissatelliet. Er komt lekkere koffie, want de club heeft een nieuwe koffieleverancier gevonden die een hele mooie kwaliteit koffieboon gaat leveren. Bij het begin van het seizoen zal de nieuwe naam van de ‘koffiekeet’ bekend worden gemaakt. ‘

Het zat er al wat langer aan te komen, maar erelid (sinds 2007!) Gerrie van der Windt doet  nu toch een klein stapje terug en zal een aantal van haar taken overdragen aan Bianca van Esch. Natuurlijk ook al inmiddels een bekend gezicht en in 2017 al samen met haar man Patrick uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Hockey Technische Zaken

Stefan van der Ree gaf uitleg over zijn erfenis. In de afgelopen jaren zijn veel van de gestelde doelen gerealiseerd, maar ook gaf hij een toelichting op het plan voor de komende jaren. Hier maken o.a. deel vanuit een kwaliteitsimpuls voor de training en begeleiding van jongste jeugd met meer mensen waaronder ouders en jonge senioren die hiervoor een vergoeding zullen ontvangen. En uiteraard zullen de nieuwe begeleiders zelf ook opgeleid en begeleid worden. Ook is er het plan om het eigen scheidsrechterscorps verder te laten groeien in aantal en in kwaliteit. Het is ook de bedoelingen dat er weer looptrainers actief gaan worden. Het blijft het voornemen om Dames 1 alsnog naar de 1e klasse te krijgen, alsmede om D2 en D3 in het kielzog mee te trekken tot aan Reserve Overgangsklasse. Bij de Heren 1 wordt al gelonkt met op langere termijn een plek in de Promotieklasse. Steven gaat het niet meer zelf allemaal aansturen. Hoewel hij actief blijft voor de topsport activiteiten, droeg hij in de vergadering zijn bestuurspositie over aan Eelke Hallmann.

Eelke Hallman

Hoewel veel mensen Eelke al kennen, stelde hij zich toch nog even voor. Zo legde hij uit dat hij bij Ada bij de Hummels van HBR was begonnen en uiteindelijk een aantal jaren in Heren 2 heeft gespeeld. Hij heeft al veel vrijwilligerstaken vervuld en speelde recent nog een rol in het realiseren van de professionele lichtinstallatie die nu het clubhuis siert en bij feesten en partijen voor veel sfeer zal zorgen.

Vrijwilligers

Jeroen Zwaard had in zijn opening de vele vrijwilligers van de club al lof toegezwaaid voor hun grote bijdrage in het moeilijke coronajaar, waarin veel aanvullende voorzieningen en maatregelen gerealiseerd moesten worden. Ook Wendy Hartman stond als bestuurslid Sociale Zaken stil bij de vrijwilligers. Zo is er nog steeds het plan om de eerder uitgestelde Vrijwilligersavond alsnog te organiseren aan het begin van het nieuwe seizoen. Ondertussen is er behoefte aan nieuw bloed. Er wordt nog best veel geteerd op mensen die hun rollen al heel lang vervullen en het zou goed zijn als er een nieuwe golf van leden en ouders van leden opstaat om taken op te pakken. Dus als u ook maar iets van tijd te vergeven hebt, spreek eens een bestuurslid of commissielid aan en bespreek wat u zou kunnen bijdragen. U zal met open armen (maar vooralsnog op 1,5 meter afstand) worden ontvangen.

Verslag en foto's: Erik van Dort

Bestuursnieuws Overzicht