Ouders fluiten bij breedte D-, C- èn B teams

Sinds een paar jaar wordt er door HBR 1 (jeugd) lid aangewezen om een wedstrijd van een breedte D- of C team te fluiten; de andere fluiter komt uit de ouderbegeleiding van het betreffende team.
Nieuw dit jaar is dat dit óók geldt voor de breedte B teams. Ook hier moet er steeds één ouder een thuiswedstrijd fluiten, de andere fluiter wordt door de arbitragecommissie aangewezen.

Wanneer er ouders zijn die hun kaart willen halen, om bij het team van hun zoon of dochter te gaan fluiten, dan kunnen zij zich aanmelden. 
De Arbitrage Begeleidings Commissie, abc@hbrhockey.nl  ontvangt graag een mailtje met daarin:

  • voornaam, voorletters, achternaam
  • geboortedatum
  • naam en team kind
  • mailadres
  • mobiel nummer

Op basis van deze gegevens krijgen de ouders die dat nog niet hebben een bondsnummer. Met een bondsnummer kunnen ze aangemeld worden voor de cursus. Belangrijk is dat elk bondsnummer een uniek / persoonlijk mailadres moet hebben, dit is van belang wanneer later ook hun kinderen een kaart willen gaan halen.
Voor ouders met een hockey-achtergrond neemt de cursus ongeveer anderhalf uur in beslag. Voor anderen kan die tijd oplopen tot circa 4 uur. Die cursustijd kun je naar gelang je tijd hebt verspreiden over verschillende dagen.

De eerstvolgende examens zijn al aangevraagd, te weten voor maandag 13, dinsdag 14 september en donderdag 7 oktober, alle om 19:30 uur.
Voor de examens organiseren wij een digitale examentraining / vragenuurtje. Meer info hierover volgt later.
Afhankelijk van de veldbezetting in het trainingsschema zullen wij aan de geslaagde kandidaten de workshop "Fluiten in de praktijk-1" aanbieden.

Hockeynieuws Overzicht