Reserveer de datum 24 januari: ALV

Houdt u de datum even vrij? 24 januari om 20.00 begint de ALV. Kunt u gewoon vanuit uw luie stoel thuis volgen. Of beter nog vanuit huis actief aan bijdragen! Agenda hieronder. De notulen vindt u via DEZE LINK (als u ingelogd bent). Dit wijst tevens de weg naar het archief van eerdere notulen. Dit mede n.a.v. een vraag in de laatste ALV geactualiseerd en gestructureerd is.

Agenda

1.       Opening

2.       Vaststellen Agenda

3.       Verslag vorige vergadering 07 juli 2021

4.       Mededelingen 

5.       Blaashal 

6.       Jaarcijfers
a. Seizoen 2020-2021
b. Verslag Kascommissie
c. Vaststellen jaarcijfers en resultaatbestemming

7.       Bestuurssamenstelling

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

Bestuursnieuws Overzicht