Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering 24 mei

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op 24 mei 2022 om 20.00 uur in het clubhuis van HBR.

Lees verder voor meer. 

Besluitvorming blaashal 
Op de agenda van deze bijzondere ledenvergadering staat het voornemen van het bestuur om komend winterseizoen een blaashal op veld 3 te plaatsen. Met een eigen blaashal kunnen wij het zaalhockeyen bij HBR beter faciliteren. 

Tijdens de ALV, gehouden in januari van dit jaar zijn de leden al geïnformeerd over dit voornemen. In deze ALV is besloten dat het bestuur bij de leden terug zou komen als we verder in het proces zijn. 

Daarom heeft het bestuur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven waarin de laatste stand van zaken in een presentatie wordt toegelicht, gelegenheid is voor het stellen van vragen en de benodigde besluiten om een blaashal te kunnen aanschaffen aan de ALV worden gevraagd. 

Wij zien u graag op 24 mei a.s.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Zwaard
Voorzitter 

Bestuursnieuws Overzicht