Oud-voorzitter Paul Driessen overleden - herinneringen

Door omstandigheden hebben we pas recent vernomen dat ongeveer een jaar geleden onze oud-voorzitter en Lid van Verdienste, Paul Driessen op 87 jarige leeftijd is overleden. Paul leidde onze club in een turbulente periode. Hij hielp om intern de rust te herstellen en om extern de belangen van de vereniging krachtig te verdedigen. Herinneringen aan Paul en de periode waarin hij de club leidde.

Paul die toentertijd bij de Veteranen speelde, terwijl zijn drie kinderen bij de junioren actief waren, werd gevraagd om na een emotionele periode een nieuw bestuur te vormen. Bij HBR ontstonden er problemen toen Ada en Hens Kolff zich na vele jaren niet meer herkiesbaar stelden voor het bestuur. In het machtsvacuüm “sneuvelde” de door het bestuur voorgestelde nieuwe voorzitter Erik Bakx. Dit leidde tot een polemiek en mensen die zich terugtrokken uit de vrijwilligersorganisatie. Een jaar later stelde Paul Driessen als voorzitter een nieuw bestuur voor waarin ook Erik Bakx weer plaatsnam. Dit inmiddels overleden ere-lid, werd het langst zittende bestuurslid van onze vereniging (LINK).

 

Ondertussen was er in de omgeving ook een grote uitdaging. De gemeente had als onderdeel van de VINEX plannen ingestemd met een sterke groei van de gemeente. Bij de plannenmakerij werd er druk nagedacht over huizenbouw waar de sportvelden lagen, alsmede over een nieuwe weg over de geplande uitbreiding van het sportpark, met de werknaam Parkweg (de latere Oudelandselaan). Ook waren er  plannen voor een mogelijk sneltramlijn, genaamde de ZORRO lijn, in het sportpark gebied. Over de plek van sportverenigingen en hun te verwachten ledenaanwas als gevolg van de gemeentegroei werd zeer luchthartig gedaan. Paul Driessen besloot dat adequaat tegenspel alleen mogelijk was als de clubs zich zouden verenigen. Zo wist hij de gelederen te sluiten en samen met 11 andere verenigingen, de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging  “De Verenigde Hogelanders” op te richten. In moeilijke en zeer lange onderhandelingen met de gemeente kwam er uiteindelijk een mooi nieuw sportpark, zoals wij het nu kennen. Dit duurde wel ruim 10 jaar en na Paul hebben nog 2 HBR voorzitters (Bausch en Malée) het stokje overgenomen. Voor degene die nog eens willen terugluisteren naar deze periode: luister vooral eens hoe Paul de situatie uitlegt in een VPRO programma over de Berkelse uitbreidings perikelen (LINK).

In 1999 verhuisde de familie Driessen naar Hilversum en trad Paul terug uit het HBR bestuur en de Verenigde Hoge Landers. Als dank voor zijn vele goede werk voor de verenging was Paul in 1996 al benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn zoon Ype is inmiddels een geslaagd auteur met diverse boeken op zijn naam. In zijn autobiografische fotostrips die hij online en in Het Parool publiceert komt ook het afscheid van zijn vader aan de orde (LINK1 en LINK2).

Als vereniging wensen wij Pauls vrouw en kinderen nog vele goede herinneringen toe.

Erik van Dort

Clubhistorie Overzicht