ALV verplaatst naar 9 september

De Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar 9 september. We willen op dat moment als Bestuur een toelichting geven op de plannen voor het komende seizoen (waaronder de lustrumactiviteiten!) en het gesprek aangaan over de waarden van HBR en over de plannen voor het aantrekken van meer vrijwilligers. Beide stukken worden door het Bestuur in de zomer voorbereid en vooraf gedeeld.  

Op een ALV zijn leden en ouders van leden welkom. De agenda en stukken worden in de week van 12 augustus aan dit artikel toegevoegd. 

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht