Januari 2019
Maandag 28 januari
20:00 – 22:00

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Agenda en stukken volgen later deze week

Dinsdag 29 januari
20:30 – 22:00

Tafeltjesavond Jongste Jeugd coaches

grote zaal

Inloop vanaf 20:00