Hockey op HBR en het coronavirus

Het Bestuur van HBR volgt de adviezen van de KNHB en het RIVM. Lees onderstaande regels aandachtig en volg deze adviezen op. Zodra er wijzigingen of toevoegingen zijn zullen wij dit in dit bericht aangeven.

Laatste update 15 maart 18:00

Lees meer

Verbouwing kleedkamers

In deze winterstop is een verbouwing van de kleedkamers in gang gezet om het tekort aan kleedkamers en ruimtes voor teambesprekingen op te lossen. Lees hierover meer in dit artikel.

Lees meer

De tweede contributieafschrijving komt eraan!

Op 28 februari  zal de 2e termijn van de contributiefactuur worden geïncasseerd. Tevens wordt de zaalfactuur van de senioren dan geïncasseerd. Wilt u ervoor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat ?

Groet,

Jan Buitendijk

Penningmeester

 

 

Wendy Hartman, nieuw bestuurslid Sociale zaken

Wendy Hartman in ALV benoemd als bestuurslid

In de ALV van 10 februari is de benoeming van Wendy Hartman als bestuurslid Sociale Zaken bevestigd. 

Bij de overige onderwerpen werd o.a. gesproken over het vervangen van veld 2 door een waterveld. Hoewel de leden hier in algemene termen vóór zijn, is verder overleg met de gemeente noodzakelijk omdat de voorwaarden waaronder dit zou gebeuren op dit moment niet acceptabel zijn.

Verder werd de komst van een kleine tribune langs veld 1 bekend gemaakt. Mede mogelijk gemaakt door het nieuwe contract dat is afgesloten met Coca Cola voor de levering van frisdranken aan de club.

Lees meer

Wisseling van de wacht op Sociale Zaken

Twee weken geleden heeft Ragonda Oostrom, in goed overleg met het bestuur besloten haar functie als bestuurslid Sociale Zaken neer te leggen. Ragonda heeft de afgelopen jaren met veel plezier deze functie vervuld maar heeft geconstateerd dat het invullen van de functie niet meer optimaal te combineren is met haar werk-en privésituatie. 

Lees meer

Opening lustrumseizoen

In mei bestaat HBR 45-jaar! Afgelopen zondag 15 september opende het bestuur en de lustrumcie het lustrumseizoen.
Om dit bijzondere jubileum te vieren organiseren Liam, Evelien en Sander samen met andere commissies een seizoen lang voor iedere doelgroep activiteiten. Klik hier voor het volledige programma.
In het lustrumweekend (Pinksterweekend) is er op vrijdag 29 mei een groot lustrumfeest en op zaterdag 30 mei het lustrumfestival voor jong en oud! Zorg dat je er bij bent! 

Ook in Berkel sluiten wij aan bij Sportiviteitscampagne van Rotterdamse regio

Vanaf dit seizoen besteden wij extra aandacht aan sportief gedrag op de velden van HBR! Als HBR lid heb je respect voor je tegenstander, scheidsrechters, teamgenoten, je coach en manager. Het bestuur hecht veel waarde aan de normen en waarden binnen onze vereniging. Daarom omarmen wij als HBR het initiatief van HCR: “de Rotterdamse campagne Sportiviteit en Respect”. Vrijdag 30 augustus overhandigde Erna Truijens, initiator van HCR, de eerste aanvoerdersbanden aan verschillende aanvoerders. 

Lees meer

ALV op 1 juli

Op  1 juli vindt om 20.00 uur een ALV plaats in het clubhuis. Als u ingelogd bent, komt u via deze link bij de notulen van de vorige ALV in januari, alsmede de begroting en het contributievoorstel voor het volgende seizoen.

Voor agenda zie hieronder.

Lees meer

De 2de contributieafschrijving komt eraan

Op 25 februari wordt het tweede deel van de contributie geïncasseerd. Zorg dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Groet,

Jan Buitendijk

Penningmeester HBR

HBR Rookvrij

Met ingang van 1 september 2018 mag er op de gehele accommodatie van HBR niet meer gerookt worden. Dat is het besluit dat de Algemene Ledenvergadering heeft genomen op 25 juni jl.

Lees meer