Een zomerse groet!

Beste Leden,

We staan aan de vooravond van de zomervakantie en sluiten een bijzonder seizoen af.

We zijn blij dat we het seizoen enigszins toch met hockey hebben kunnen afsluiten en kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen. Een start waar we zeker nog rekening zullen moeten houden met protocollen. Maar de ervaring van de afgelopen tijd heeft ons geleerd dat dit, samen met elkaar, zeker gaat lukken.

Ik ben dan ook ontzettend trots op al onze vrijwilligers in de afgelopen periode. Door jullie inzet is het mogelijk geweest dat er weer, met in achtneming van de protocollen, getraind kon worden. Persoonlijk weet ik hoeveel tijd jullie hier hebben ingestoken, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering op ons complex, wat de waardering nog groter maakt. De bezoekende wethouder sprak zelfs haar complimenten over de situatie op HBR uit! Daarbij ook dank naar de ouders/verzorgers voor alle ondersteuning en begrip in de afgelopen periode.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan onze sponsoren, die ook in deze moeilijke tijden achter HBR blijven staan.

Voor nu wens ik iedereen, mede namens het bestuur, een fijne vakantieperiode toe. Maak er een mooie zomer van. Geniet samen met je familieleden en vrienden en let een beetje op elkaar. Ik zie jullie graag weer in augustus/september op HBR.  Dan kunnen we hopelijk samen gaan genieten van een nieuw (volledig) seizoen! 

Een zomerse groet,

Jeroen Zwaard
Voorzitter HBR

ALV verplaatst naar september

Beste Leden,

Normaal gezien zouden we in juli de tweede ALV van het seizoen hebben waarin de begroting voor het komende seizoen gepresenteerd zou worden.

Door de gevolgen van COVID-19 heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de spoedwetgeving Corona om de ALV uit te stellen tot september. Wij zijn van mening op dat moment een betere en reëlere weergave te geven van het komend seizoen doordat dan ook duidelijk is wat er komend seizoen allemaal wel en niet mag. Wel kunnen we jullie op voorhand meedelen dat het bestuur weloverwogen heeft besloten om voor komend seizoen de contributie niet te verhogen. Tevens hopen we dat het in september weer mogelijk is om de ALV normaal in het clubhuis te laten plaatsvinden in plaats van digitaal. 

Doordat de ALV pas in september plaatsvindt in plaats van juli heeft dit gevolgen voor de de facturatie van de contributie. Deze zal om administratieve redenen in afwijking van de statuten in plaats van uiterlijk 30 september medio oktober plaatsvinden. Wij hopen op jullie begrip en tot in september.

Met sportieve groet,

Het bestuur.

Wendy Hartman, nieuw bestuurslid Sociale zaken

Wendy Hartman in ALV benoemd als bestuurslid

In de ALV van 10 februari is de benoeming van Wendy Hartman als bestuurslid Sociale Zaken bevestigd. 

Bij de overige onderwerpen werd o.a. gesproken over het vervangen van veld 2 door een waterveld. Hoewel de leden hier in algemene termen vóór zijn, is verder overleg met de gemeente noodzakelijk omdat de voorwaarden waaronder dit zou gebeuren op dit moment niet acceptabel zijn.

Verder werd de komst van een kleine tribune langs veld 1 bekend gemaakt. Mede mogelijk gemaakt door het nieuwe contract dat is afgesloten met Coca Cola voor de levering van frisdranken aan de club.

Lees meer

Wisseling van de wacht op Sociale Zaken

Twee weken geleden heeft Ragonda Oostrom, in goed overleg met het bestuur besloten haar functie als bestuurslid Sociale Zaken neer te leggen. Ragonda heeft de afgelopen jaren met veel plezier deze functie vervuld maar heeft geconstateerd dat het invullen van de functie niet meer optimaal te combineren is met haar werk-en privésituatie. 

Lees meer

Ook in Berkel sluiten wij aan bij Sportiviteitscampagne van Rotterdamse regio

Vanaf dit seizoen besteden wij extra aandacht aan sportief gedrag op de velden van HBR! Als HBR lid heb je respect voor je tegenstander, scheidsrechters, teamgenoten, je coach en manager. Het bestuur hecht veel waarde aan de normen en waarden binnen onze vereniging. Daarom omarmen wij als HBR het initiatief van HCR: “de Rotterdamse campagne Sportiviteit en Respect”. Vrijdag 30 augustus overhandigde Erna Truijens, initiator van HCR, de eerste aanvoerdersbanden aan verschillende aanvoerders. 

Lees meer

ALV op 1 juli

Op  1 juli vindt om 20.00 uur een ALV plaats in het clubhuis. Als u ingelogd bent, komt u via deze link bij de notulen van de vorige ALV in januari, alsmede de begroting en het contributievoorstel voor het volgende seizoen.

Voor agenda zie hieronder.

Lees meer

HBR Rookvrij

Met ingang van 1 september 2018 mag er op de gehele accommodatie van HBR niet meer gerookt worden. Dat is het besluit dat de Algemene Ledenvergadering heeft genomen op 25 juni jl.

Lees meer