ALV 25 juni 2018

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op maandag 25 juni a.s. vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis van HBR.

De stukken voor deze vergadering staan circa 2 weken voorafgaand op de website. Hiervoor moet je eerst inloggen.

Heb je vragen over de stukken of heb je vragen die je tijdens de ALV wilt stellen, bijvoorbeeld voor de Rondvraag, wil je deze dan vooraf stellen via secretaris@hbrhockey.nl?

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Egon Coolen

Voorzitter