ALV

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 28 januari in het clubhuis. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen Agenda 

3. Voorstel nieuwe Voorzitter 

4. Mededelingen 

5. Verslag vorige vergadering 

6. Jaarrekening seizoen 2017-2018 

7. Verslag Kascommissie 

Pauze 

Lees meer
Gelukkig Nieuwjaar!

Sportief 2019 !

Het bestuur wenst u een sportief 2019!

Op de foto v.l.n.r.: aanstaand voorzitter Jeroen Zwaard, Jacqueline Feenstra, Ragonda van Oostrom en Jan Buitendijk. Niet op de foto: Stefan van der Ree en René Reusen. Het bestuur hoopt u te treffen op de ALV op 28 januari!

Jeroen Zwaard voorgedragen als nieuwe voorzitter

Jeroen Zwaard opvolger Egon Coolen

Nadat onze voorzitter Egon Coolen in het voorjaar aankondigde om de voorzittershamer neer te leggen, kunnen wij nu aankondigen dat het bestuur Jeroen Zwaard als zijn opvolger voordraagt.

Lees meer

HBR Rookvrij

Met ingang van 1 september 2018 mag er op de gehele accommodatie van HBR niet meer gerookt worden. Dat is het besluit dat de Algemene Ledenvergadering heeft genomen op 25 juni jl.

Lees meer