Contributie 2023/2024

De contributies worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

Naast de contributie wordt per seizoen € 10,50 per spelend lid apart in rekening gebracht voor het kleding lease plan.

Lees ook de informatie over incasso onderaan deze pagina!

Tarieven

Voor gezinnen met meer dan twee op hetzelfde adres wonende leden, geldt een korting op de jaarlijkse contributie van 10%. De korting wordt automatisch toegepast.

Veteranen

Voor D/H30 en D/H45 wordt € 78,00 zaalhockeycontributie apart in rekening gebracht zodra bekend is welke teams er deelnemen.

D/H30 en D/H45 € 348,00
Trimhockey   € 228,00
Trainingsleden € 191,00

Senioren

Voor Senioren en O25 teams wordt € 78,00 zaalhockeycontributie apart in rekening gebracht zodra bekend is welke teams er deelnemen.

Senioren en O25 € 348,00

Junioren

Voor de Junioren wordt € 78,00 zaalhockeycontributie in rekening gebracht.

O18 € 309,00
O16 € 309,00
O14 € 309,00
O12 € 309,00

Jongste Jeugd

Voor de jongste jeugd O10 (8 tal), O9 (6 tal) en O8 wordt € 78,00 zaalcontributie in rekening gebracht. Coolkids spelen en trainen niet in de zaal.

O10 € 255,00
O9 € 255,00
O8 € 208,00
Coolkids € 176,00

Entreegeld

Eénmalig bij inschrijving nieuw lid € 59,00

TopTeamtoeslag

Spelers in de topteams (selectieteams) maken gebruik van extra faciliteiten. Daarvoor wordt een toeslag in rekening gebracht.
Voor O18 t/m O12 die zijn ingedeeld in de eerste topteams is de toeslag € 170,00. Voor tweede of volgende lijnteams is de toeslag € 142. Voor 2e lijnteams M/JO14 is de toeslag €100. 

Incasso

Automatische incassomachtiging

De contributie wordt via een automatische incasso in 2 termijnen in oktober en  februari geïncasseerd. Indien geen machtiging wordt afgegeven, wordt € 20,00 aan administratieve toeslag in rekening gebracht.

Te late betaling

Als wij het contributiebedrag niet kunnen afschrijven moet het lid direct zelf betalen met een verhoging van € 10,00.

Bij te late betaling door leden die geen gebruik maken van een automatische incassomachtiging wordt het bedrag verhoogd met €10,00 bij minder dan 2 maanden te laat of € 20,00 bij 2 maanden of meer te laat betaald.

Machtiging afgeven, intrekken of wijzigen

Wie een machtiging wil afgeven, deze wil intrekken of wijzigen, kan een mail sturen naar de contributie@hbrhockey.nl.
Graag het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening vermelden, waarvan de incasso moet plaatsvinden.