Bedrijfsbureau - brede steun voor leden en bestuur

Annelies van Heusden runt het HBR Bedrijfsbureau

Een bezoek aan een collega vereniging in Duitsland inspireerde het bestuur tot de oprichting van wat tegenwoordig "het bedrijfsbureau" wordt genoemd. De oprichting past in het streven van het HBR bestuur om de organisatiestructuur verder te professionaliseren en versterken.

Aanvankelijk dacht men aan de naam verenigingssecretariaat, maar die naam dekt de lading onvoldoende omdat naast het administratief ondersteunen van diverse bestuursleden er ook een vorm van facilities management wordt uitgevoerd. Belangrijk element bij het vervullen van deze functie is ook dat er op vaste tijden iemand op het clubhuis aanwezig is, om o.a. leveranciers te kunnen ontvangen.

Voorheen waren Jolanda de Jong en Manita Coolen actief in deze rol. Sinds november 2015 wordt de functie uitgeoefend door Annelies van Heusden.

Samengevat verricht het bedrijfsbureau onder meer de volgende activiteiten:

  • legen postbus en verdelen post (ook electronische post via info@hbrhockey.nl)
  • administratieve ondersteuning van bestuursleden (met name secretaris en penningmeester)
  • fatsoeneren van correspondentie en beleidsstukken en bijbehorende archivering
  • telefonisch aanspreekpunt (op vaste tijden)
  • controle van de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden en ander onderhoud
  • beheer verenigingsagenda
  • beheren van het archief
  • beheer bestuurskamer
  • support bij verhuur van clubhuis en rest accomodatie
  • het in ontvangst nemen van leveranties en het laten uitvoeren van onderhoud op vaste tijden (en bij uitzondering en uitsluitend na afspraak: op afwijkende tijden)

Het Bedrijfsbureau is op de club geopend op:  

woensdag van 8.30 tot 12.30

Dit en eventuele afwijkingen worden gemeld in de Agenda op de homepage van de HBR website.

Email: bedrijfsbureau@hbrhockey.nl