Teamtaken

Hier vind je informatie ter ondersteunen bij de uitvoering van jouw taak als manager, coach, trainer of een combinatie. Jouw rol is van groot belang om het seizoen te laten slagen. Wij waarderen alle inzet zeer en willen jullie hiermee graag op weg helpen!

Hier direct onder vind je wat algemene informatie. Via de knoppen bovenin kom je bij specifieke informatie per rol.

Lees meer