Ongevallenverzekering

HBR heeft een collectieve sportongevallenverzekering die geldt voor alle leden en voor een aantal niet-leden die regelmatig een begeleidende functie uitoefenen als coach, trainer of scheidsrechter. De verzekering geeft dekking bij ongevallen tijdens deelname aan door HBR of door de KNHB georganiseerde activiteiten. Voorts is de verzekering van toepassing tijdens het gaan naar of het komen van deze activiteiten, mits men via de gebruikelijke route gaat. De verzekering dekt o.a. medische en tandheelkundige kosten, voor zover deze niet al elders verzekerd zijn, tot een maximum van €2.269,00. Het eigen risico bedraagt €11,00. 

Schademeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris via secretaris@hbrhockey.nl. Melding via dit formulier moet binnen 14 dagen na het ongeval plaatsvinden.

Vrijwilligers verzekering
De gemeente Lansingerland heeft onlangs een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Hierdoor worden de risico’s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt. Het gemeentebestuur wil hiermee het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger ook aantrekkelijker maken.

In de download (pdf) staan meer details.

Downloads: