ALV 10 februari: de agenda en andere stukken

Op maandag 10 februari is er om 20.00 uur weer een ALV in het clubhuis. Agenda en stukken kunt u hier downloaden (maar dan moet u wel ingelogd zijn). De agenda is ook zonder inloggen hieronder te lezen.

Agenda ALV 10 februari 2020:

1.       Opening

2.       Vaststellen Agenda

3.       Mededelingen

4.       Verslag vorige vergadering

5.       Bestuurssamenstelling

6.       Jaarrekening seizoen 2018-2019

7.       Verslag Kascommissie


Pauze

8.      Hockey technische zaken

9.      Accommodatie/ Ombouw veld 2

10.    Huishoudelijk Reglement

11.    Rondvraag

12.    Sluiting

Bestuursnieuws overzicht