Zondagwedstrijden voor Juniorenteams

Inmiddels is er begonnen met de renovatie van veld 3. De ondergrond wordt verbeterd, er komt een nieuwe mat op en er worden voorbereidingen getroffen voor de blaashal. Deze wordt (als het goed is) eind november geplaatst. 

Lees meer

Invalregeling per september 2022

Zie onderstaand de invalmogelijkheden voor de Junioren per september 2022. Let op! Deze regeling is bindend en er zijn géén uitzonderingen (behalve voor keepers)

Lees meer

Zaterdag competitie zonder veld 3

Tijdens de renovatie van veld drie graag rekening houden met 

1   VELD4 niet sproeien tussen de wedstrijden

2   Houd het wedstrijdschena in de gaten, het kan zijn dat wedstrijden op zondag of bij de tegenstander gepland worden (thuis wordt uit spelen)

Cornermaskers lenen/retourneren

Wil je voor komend seizoen maskers huren? Stuur een mailtje aan materiaalcie@hbrhockey.nl met daarin hoeveel maskers je voor welk team wil hebben en maak per masker € 70,= over op rekeningnummer NL87ABNA 0494 8802 87 tnv Penningmeester HBR ovv team + aantal maskers.

 

Lees meer

Verplichting tot behalen van de scheidsrechterskaart

De KNHB stelt vanaf 2012/2013 dat ieder spelend lid  van 16 jaar en ouder verplicht is de clubscheidsrechterskaart te hebben behaald. In de regel betekende dit dat de  2ejaars B jeugd de cursus moest afronden. Bij HBR is in de ALV besloten dat per 1 januari 2018 de spelregelcursus al door de eerste jaars  B jeugd behaald dient te worden. Tevens krijgen vanaf dat moment de 2e jaars spelers van de C teams een uitnodiging voor de digitale cursus en het bijbehorende examen. Jongere spelende leden mogen ook de cursus volgen en het examen doen, maar voor hen is dat niet verplicht.

Lees meer

Ouders fluiten bij breedte D-, C- èn B teams

Sinds een paar jaar wordt er door HBR 1 (jeugd) lid aangewezen om een wedstrijd van een breedte D- of C team te fluiten; de andere fluiter komt uit de ouderbegeleiding van het betreffende team.
Nieuw dit jaar is dat dit óók geldt voor de breedte B teams. Ook hier moet er steeds één ouder een thuiswedstrijd fluiten, de andere fluiter wordt door de arbitragecommissie aangewezen.

Lees meer

Arbitrage enquête

Via deze arbi enquête kun je aangeven op welke manier jij invulling wilt geven aan het fluiten bij HBR.

Lees meer