Informatie selectieproces en teamindelingen Junioren

Via dit artikel publiceren wij alle informatie rondom selecties en teamindelingen. Ook melden wij het hier als er informatie achter de inlog is geplaatst. Op 21 mei komen de selectiegroepen en teamindelingen van de topsport achter de inlog beschikbaar om 18.00. 

Lees meer

Inleveren ballen, pionnen en hesjes

Maandagavond 12 juni is het (enige) inlevermoment voor de ballen, pionnen en hesjes van de breedte teams. De materiaalcie is aanwezig van 18.00 tot 20.30 uur. Breedte teams moeten inleveren: 50 ballen, 30 pionnen en 8 GEWASSEN hesjes.

 

Lees meer

Sportspreekuur op de woensdag

Met ingang van woensdag 22 maart zal het sportspreekuur / inloopspreekuur weer op HBR plaatsvinden. Het sportspreekuur vindt op een andere dag en andere tijd plaats dan u de afgelopen jaren gewend bent. Collega Kim van Fysiotherapie Lansingerland zal op woensdag van 18.00-19.00 uur aanwezig zijn in of nabij de EHBO-ruimte in het clubhuis.
 
Lees meer

Cornermaskers lenen/retourneren

Wil je voor komend seizoen maskers huren? Stuur een mailtje aan materiaalcie@hbrhockey.nl met daarin hoeveel maskers je voor welk team wil hebben en maak per masker € 70,= over op rekeningnummer NL87ABNA 0494 8802 87 tnv Penningmeester HBR ovv team + aantal maskers.

 

Lees meer

Inleveren zaalhoezen en zaalriemen

De zaalcompetitie zit er weer op, dus nu moeten de zaalriemen van de klompen weer vervangen worden door de witte veldriemen.
Vanaf maandag 13 maart is de materiaalcie aanwezig om de zaalhoezen en zaalriemen in ontvangst te nemen. Indien nodig kunnen er ook veldriemen worden uitgereikt.

 

Lees meer

Ballen, pionnen en hesjes voor de breedteteams

Alle (breedte) 11-tallen hebben 2 ballentassen met ieder 25 ballen en daarnaast 30 pionnen en 8 hesjes;
de topsportteams hebben 90 ballen, 30 pionnen en 8 hesjes.
De ballenlockers voor de teams zijn geplaatst in de gang. In deze lockers is alleen ruimte voor de ballentassen met inhoud en is niet geschikt voor bidonkratten. Bovendien zijn deze lockers voorzien van een codeslot, net zoals bij de keeperslockers.
LET OP: Deze sloten hebben geen back-up sleuteltje zoals bij de sloten van de keepers lockers!

Lees meer

Invalregeling per september 2022

Zie onderstaand de invalmogelijkheden voor de Junioren per september 2022. Let op! Deze regeling is bindend en er zijn géén uitzonderingen (behalve voor keepers)

Lees meer

Verplichting tot behalen van de scheidsrechterskaart

De KNHB stelt vanaf 2012/2013 dat ieder spelend lid  van 16 jaar en ouder verplicht is de clubscheidsrechterskaart te hebben behaald. In de regel betekende dit dat de  2ejaars B jeugd de cursus moest afronden. Bij HBR is in de ALV besloten dat per 1 januari 2018 de spelregelcursus al door de eerste jaars  B jeugd behaald dient te worden. Tevens krijgen vanaf dat moment de 2e jaars spelers van de C teams een uitnodiging voor de digitale cursus en het bijbehorende examen. Jongere spelende leden mogen ook de cursus volgen en het examen doen, maar voor hen is dat niet verplicht.

Lees meer

Ouders fluiten bij breedte D-, C- èn B teams

Sinds een paar jaar wordt er door HBR 1 (jeugd) lid aangewezen om een wedstrijd van een breedte D- of C team te fluiten; de andere fluiter komt uit de ouderbegeleiding van het betreffende team.
Nieuw dit jaar is dat dit óók geldt voor de breedte B teams. Ook hier moet er steeds één ouder een thuiswedstrijd fluiten, de andere fluiter wordt door de arbitragecommissie aangewezen.

Lees meer

Arbitrage enquête

Via deze arbi enquête kun je aangeven op welke manier jij invulling wilt geven aan het fluiten bij HBR.

Lees meer