Aanmelden voor lidmaatschap

Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden, maar lees eerst de informatie in dit artikel goed door.

Na ontvangst van jouw aanmelding laten we je weten wanneer je kunt starten. Dit is afhankelijk van wanneer er plaats is in een team.

Heb je na het lezen van de informatie vragen over het lidmaatschap of de contributie, stuur die dan naar de ledenadministratie.

Wachtlijst jeugdleden Proeftraining Inhoud lidmaatschap Contributie Opzeggen

 

Wachtlijst jeugdleden

Alleen voor jeugdleden wordt een wachtlijst bijgehouden. Je wordt daarop geplaatst als er op korte termijn geen ruimte is in een team. Lees hier meer over deze wachtlijst.

Proeftraining

Er kan 3 maal vrijblijvend worden meegetraind voordat we je als lid definitief inschrijven en je contributie verschuldigd bent.

Inhoud lidmaatschap

Trainingen

Junioren H (hummels) en Junioren F en 1ste-jaars E trainen op woensdag. Junioren A t/m D en 2de-jaars E trainen 2x in de week. Senioren trainen 1x of 2x per week. Veterinnen, Veteranen, NCS en de Trimhockeyteams trainen 1x per week op woensdag of donderdag (afhankelijk van het team). Dinsdag Veterinnen spelen op dinsdag.

Wedstrijden

Vanaf Junioren F wordt op zaterdag wedstrijden gespeeld. Vanaf Senioren wordt op zondag wedstrijden gespeeld. Alleen de dinsdag Veterinnen spelen wedstrijden op dinsdag. Trimhockeywedstrijden worden op maandag gespeeld.

Zaalhockey

De Juniorenteams A t/m E en Seniorenteams worden in juni bij de KNHB aangemeld voor de zaalhockeycompetitie. Leden die om gezondheidsredenen niet in de zaal kunnen spelen of juniorleden die niet op zondag willen of mogen spelen dienen dat voor 15 september kenbaar te maken bij het bestuurslid van TC - met een kopie aan de penningmeester. In dat geval krijgen zij een korting van €47,50 op de contributie. Veteranen, Veterinnen en Trimhockeyteams worden aangemeld als bekend is welke teams willen spelen.

Kleding

Spelende leden leasen verplicht tegen een kleine bijdrage een wedstrijdshirt bij HBR.

Clubpas

Ieder lid ontvangt een clubpas waarmee in de kantine betaald kan worden (zie "Cashless" voor meer informatie hierover).

Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.
De actuele tarieven vind je hier.

Betalen via automatische incassomachtiging

Contributie wordt in 2 termijn in oktober en februari via automatische incasso betaald.
Voor ieder nieuw lid moet een machtiging worden afgegeven. Dat kan door een mail te sturen naar contributie@hbrhockey.nl. Graag het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening vermelden, waarvan de incasso moet plaatsvinden.

Betalen via een factuur

Leden die geen gebruik maken van een automatische incassomachtiging betalen hiervoor een toeslag van € 20,00 en voldoen de contributie in één bedrag binnen 21 dagen na de datum van de contributiefactuur. Het rekeningnummer waarop de contributie moet worden voldaan is NL 05 ABNA 0543 0814 51 t.n.v. Hockey Vereniging Berkel en Rodenrijs.

Gezinskorting

Voor gezinnen met meer dan twee op hetzelfde adres wonende leden, geldt een korting op de jaarlijkse contributie van 10%. De korting wordt automatisch toegepast.

Betalingsregeling

Wie niet over de nodige financiële middelen beschikt, kan de penningmeester vragen om een betalingsregeling af te spreken.

Entreegeld

Bij aanmelding is het nieuwe lid - naast de gewone contributie - een entreegeld van € 55,00 verschuldigd. Bij aanmelding in de loop van het seizoen, kan de penningmeester een korting toepassen.

Overstappen tijdens het seizoen

Nieuwe leden die zich aanmelden na 31 oktober en voor dat seizoen al contributie hebben betaald bij een andere, bij de KNHB aangesloten, vereniging zijn slechts € 55,00 entreegeld verschuldigd als:

  • Zij het volgende seizoen betalend lid blijven van HBR.
  • Zij bij inschrijving een bewijs van betaling van contributie voor het lopende seizoen bij de andere vereniging overleggen.

Opzeggen

De duur van een lidmaatschap is altijd een heel seizoen. Bij tussentijds opzeggen wordt geen contributie terugbetaald. Opzeggingen voor een volgend seizoen moeten uiterlijk 30 april van het lopende seizoen ontvangen zijn. Als een opzegging na die datum ontvangen wordt, loopt het lidmaatschap een heel seizoen door.
Opzeggen kan alleen via het formulier op de persoonlijke pagina op de website van HBR.

Inschrijven bij HBR Overzicht