Verplichting tot behalen van de scheidsrechterskaart

De KNHB stelt vanaf 2012/2013 dat ieder spelend lid  van 16 jaar en ouder verplicht is de clubscheidsrechterskaart te hebben behaald. In de regel betekende dit dat de  2ejaars B jeugd de cursus moest afronden. Bij HBR is in de ALV besloten dat per 1 januari 2018 de spelregelcursus al door de eerste jaars  B jeugd behaald dient te worden. Tevens krijgen vanaf dat moment de 2e jaars spelers van de C teams een uitnodiging voor de digitale cursus en het bijbehorende examen. Jongere spelende leden mogen ook de cursus volgen en het examen doen, maar voor hen is dat niet verplicht.

Ouders die bij een breedte D,- C,- of B-team fluiten moeten ook in het bezit zijn van de clubscheidsrechterskaart.

Vrijwillig aanmelden gaat als volgt:
Een mailtje aan abc@hbrhockey.nl met daarin:
-voornaam, voorletters, achternaam
-geboortedatum
-naam en team kind
-mailadres
-mobiel nummer

Op basis van deze gegevens krijgen de ouders die dat nog niet hebben een bondsnummer; daarmee kunnen zij aangemeld worden voor de digitale cursus. Wel van belang is dat elk bondsnummer een uniek/persoonlijk mailadres heeft. Als de kinderen later hun kaart gaan halen hebben ook zij een uniek mailadres nodig.

De eerstvolgende digitale examens staan reeds gepland: donderdag 7, dinsdag 12 en woensdag 13 oktober steeds om 19.30 uur. Voorafgaand aan het examen wordt een digitaal vragenuur georganiseerd. Meer info volgt later.
Afhankelijk van de veldbezetting in het trainingsschema wordt de geslaagden een workshop "fluiten in de praktijk -1" aangeboden.

Hockeynieuws Overzicht