Algemene Ledenvergadering 5 juli

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van 5 juli. In deze ALV presenteren wij onze plannen voor komend seizoen. De aanvang is om 20:00 uur.

In het eerste deel staat de begroting centraal. De penningmeester zal dit toelichten en een voorstel voor contributieverhoging doen. Vervolgens presenteren andere bestuursleden de plannen voor de Accommodatie en Sociale Zaken. Zo zal de vergadering worden bijgepraat over de blaashal en laat Sociale Zaken zien wat zij belangrijk vinden en waar zij zich op gaan richten komend seizoen.

Lees in dit bericht meer.

Ook zal er een bestuurswissel plaatsvinden. Penningmeester Jan Buitendijk en bestuurslid Sociale Zaken Wendy Hartman zullen in deze vergadering aftreden. Hun opvolgers zullen worden voorgedragen: Peter von Aesch (na instemming van de vergadering) en Liam Buissing.

De ALV is ook dé gelegenheid om jouw input te geven op de voorstellen. Het bestuur hoopt jou te verwelkom op dinsdag 5 juli. 

Het Bestuur

De volledige agenda: 

1.   Opening

2.   Agenda vaststelling

3.   Verslag vorige vergadering
24 januari 2022

4.   Verslag bijzondere ledenvergadering 
24 mei 2022

5.   Begroting 2022-2023
De begroting voor het seizoen 2022-2023 is als bijlage gepubliceerd bij de stukken voor deze ALV. Ter vergadering geeft de penningmeester een toelichting op de begroting. 

6.   Vragen naar aanleiding van Begroting 2022-2023

7.   Voorstel contributie veld seizoen 2022-2023
Met de stukken voor deze vergadering is een contributievoorstel meegestuurd. Het bestuur vraagt de ledenvergadering om goedkeuring voor het contributievoorstel. 

8.   Pauze

9.   Accommodatie
Presentatie van de plannen op het gebied van accommodatie.

10.       Sociale Zaken
Presentatie van de plannen op het gebied van sociale zaken.

11.       Bestuurswissel

12.       Rondvraag

13.       Sluiting

Bijlage: hier de link naar de notulen van de ALV van 24 januari 2022 en de Bijzondere ALV van 24 mei 2022.

Bestuursnieuws Overzicht