Vrijwilligers in het zonnetje en bestuurswissel op ALV

Op 5 juli was er in de ALV aandacht voor de nieuwe blaashal en voor de financiële positie van de club, maar bovenal stonden er diverse vrijwilligers in het zonnetje. Er waren bestuurswisselingen en Mariette Westerwoudt en Erik van Dort werden benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Om te beginnen waren er twee bestuursleden die een stap terug deden. Jan Buitendijk trad af als penningmeester. Helaas was hij ziek en kon hij dus niet aanwezig zijn. Zijn opvolger Peter von Aesch moest daarom meteen aan de bak en de financiële resultaten en begroting presenteren. Wendy Hartman kondigde aan zeker niet volledig te vertrekken als vrijwilliger, maar wel haar bestuurszetel op te geven. Uiteraard was er een dankwoord van voorzitter Jeroen Zwaard en waren er bloemen voor haar. Ze kon zich geen betere opvolger wensen dan de Super Vrijwilliger Liam Buissing. Liam heeft al oneindig veel rollen als vrijwilliger achter de rug, maar zet dat nu om in een plek in het bestuur op Sociale Zaken.

Als laatste 'verrassings agendapunt' werden er drie andere vrijwilligers extra in de schijnwerpers gezet. Allereerst Annelies van Heusden, die zoals zij het zelf spottend zei "alweer afscheid nam". Dit keer voor vele jaren vervullen van de Bedrijfsbureau rol. Een sterke vrouw achter secretaris Jacqueline Feenstra. Annelies zette de backoffice van de club op en hield deze jaren draaiende met o.a. postafhandeling, ontvangen van leveranciers en diverse planningstaken. 12 jaar geleden had zij al zoveel voor de club gedaan dat ze toen tot Lid van Verdienste werd benoemd.

Die titel werd deze avond nog tweemaal toegekend. Allereerst aan Mariette Westerwoudt.

Jeroen Zwaard memoreerde in het "juryrapport" o.a. de volgende punten:

  • 16 jaar geleden begon Mariette achter de wedstrijdtafel, dochter Eva was gestart met hockey op HBR
  • Al snel werd Mariette gevraagd bij de jongste jeugd onder leiding van Stefan vd Ree en Josephine de Bie. Zo was zij jarenlang betrokken bij de organisatie van de starters en jongste jeugd op HBR
  • Zo regelde zij ook  de digitalisering van de wachtlijsten en verdwenen de eindeloze papiertjes en mails 
  • Ook de de laatste jaren was Mariette enorm betrokken bij de jongste jeugd, en super actief in het organiseren van de bardiensten
  • Wekelijks zo’n 20 uur live op HBR!

Mariette was zichtbaar aangedaan door dit hulde betoon en bleef maar benadrukken dat ze het echt ontzettend graag had gedaan. Ze kreeg bloemen en het erespeldje opgespeld door Jacqueline.

Vervolgens bleek ook de zoals gebruikelijk druk met camera rondlopende Erik van Dort aan de beurt. Hij moest zijn camera afgeven aan Wendy en de dankbetuiging van Jeroen Zwaard beluisteren. Op de verdienstelijst van Erik staat o.a.

  • van 2002 tot 2011 coach van het team van zijn zoon
  • vanaf ongeveer 2003 de huisfotograaf van HBR geworden, zijn archief telt inmiddels meer dan 100.000 hockeyfoto's
  • aanvankelijk beeldbeheerder van de website, maar gaandeweg ook schrijver en redacteur van artikelen voor het HBR blad Balbabbels, de website en kranten, zoals aanvankelijk de Heraut en later vooral Hart van Lansingerland
  • Onderzoeker van de HBR historie en maker van de tientallen HBR historie webpagina's (kijk vooral even HIER)

Ook voor Erik waren er bloemen en de erespeld en na de laatste foto's gemaakt door Wendy als gelegenheidsfotograaf, gingen alle aanwezigen het vieren met een drankje en nog een gezellig praatje.

 

Foto's: Erik van Dort en Wendy Hartman

Clubhistorie Overzicht