De opbouwjaren - HBR 1975 - 1985

In dit hoofdstuk van de clubhistorie een overzicht van de eerste tien bestaansjaren. Met onder andere informatie over de oprichting en de eerste 2 lustra. Illustraties komen voornamelijk in de vorm van nieuwsberichten uit De Schakel, "nieuws- en advertentieblad voor Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek".

Let op: voor het bekijken van de krantenartikelen heeft u Adobe Reader nodig. Als u die nog niet op uw computer heeft geïnstalleerd, kunt u dit programma simpel en gratis downloaden.

1975 Oprichting

Het schijnt dat in 1973 ideeën ontstonden in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek om tot een hockeyclub te komen. Er werd gezocht naar sympathisanten en de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs werd gepolst. Die gaf in 1974 aan dat er niet op korte termijn voor een veld kon worden gezorgd. De lobby ging door en ondertussen werd er hier en daar op grasveldjes en in de veiling in Rodenrijs hockey gespeeld. Een oprichtingsvergadering werd gepland in gebouw "De Ark", en tijdens die vergadering op 22 mei werd de club officieel opgericht en kreeg het een  bestuur van 6 leden. 

Een maand later wordt in Bleiswijk daar de hockeyafdeling van "Omnivereniging Weidevogels" opgericht, wat op 30 september 1976 de zelfstandige "Hockey Vereniging Bleiswijk" wordt. 

In december 1975 keurt de Berkelse gemeenteraad een krediet goed waarmee een grasoefenveld kan worden aangelegd.  Voor het lezen van twee krantenartikelen in De Schakel over de oprichting van onze hockeyclub in mei 1975: klikt u hier

1975 - 1977 Touring teams en Mini's van 10 jaar
In juni 1976 zit het eerste seizoen van de nieuwe hockeyclub erop. Een eigen veld heeft de club nog niet dus is er her en der gespeeld. Voor de 4 officiële competitieteams worden thuiswedstrijden gespeeld bij Hockey Club Rotterdam. Daarnaast zijn er ook twee zogenaamde "touring teams" die op diverse plekken vriendschappelijke wedstrijden speelden En er was een jongens mini-team. 

Voor het tweede seizoen verwacht men over een eigen wedstrijd grasveld te kunnen beschikken, en zijn er dan ook plannen om in '76-'77 met 9 teams en 2 mini-teams te gaan spelen. Dit zijn oudere mini's dan wij nu gewend zijn: 8 -10 jarigen die op woensdagmiddag wedstrijdjes spelen met speciale spelregels. Om dit ambitieuze plan van 11 teams mogelijk te maken is men op zoek naar nieuwe leden. Dat eind jaren zeventig de maatschappij wat anders in elkaar zit dan vandaag de dag blijkt uit deze bijzondere zin in het krantenartikel "Daar hockey bovendien één van de weinige teamsporten is die zeer geschikt is voor leden van het vrouwelijk geslacht, hoopt men dat ook een groot aantal meisjes zich als nieuw lid zullen opgeven". Lees het na in het originele Schakel artikel over het "eerste zelfstandige seizoen" van 3 juni 1976, daartoe klikt u hier

Ook in 1976 neemt de nog kleine vereniging deel aan de feestelijke braderie ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis aan de Raadhuislaan. Op de voorpagina van de Schakel een foto van het stadhuis in een nog bijna maagdelijke omgeving samen met de Hergerborch. In de krant wordt beschreven wat HBR gaat bijdragen aan de braderie. Een schandblok!? Ook kunnen er legosteentjes gekocht worden t.b.v. het komende eerste clubhuis. Lees het hele artikel uit de Schakel van 25 augustus 1976 doorhier te klikken.

In maart 1977 haalt het jonge HBR tweemaal de lokale pers. Er wordt verslag gedaan van een aantal wedstrijden en de aanstaande opening van een eigen clubhuis (de eerste in de geschiedenis) en een open dag worden aangekondigd. Leuk is om te lezen dat hockey nog een onbekende sport is die goed aan de lezers moet worden uitgelegd. Zo meldt de Schakel in een verslag van een wedstrijd van Heren 1: "Ook in deze wedstrijd was het de strafcorner die beslissend was. Uit zo'n situatie, waarbij het gaat om de grootste stickbeheersing (de stok waarmee geslagen wordt) maakte Ommoord een gaaf doelpunt". Om de volledige artikelen te lezen klikt u hier 

16 april 1977 Opening eigen clubhuis met een 'Mallenmolen' wedstrijd
Op zaterdag 16 april is het dan toch zover: HBR kan het eerste eigen clubhuis openen. Het was hard werken om daar te komen. Het was allemaal begonnen met een bouwkeet die de ook nu nog actieve lokale aannemer Hermes en Roepman beschikbaar stelde. Een begin, maar niet genoeg om van een clubhuis te spreken. In de keet kon net een herenkleedkamer, een toilet en een hele kleine bergruimte worden gemaakt.  Erik Bakx wist een tweede, wat grotere keet los te praten bij HBG-Intervam. Daarin werd een dameskleedkamer, toilet en een hele kleine kantine gemaakt. Het waren deze twee in een L-vorm geplaatste gebouwtjes die  op 16 april werden geopend door de wethouder van Sportzaken de heer Pörtzgen.

Voor het verslag van de opening en de drie uur lange "mallenmolenwedstrijd" die hieraan voorafging verwijzen wij graag naar het artikel in De Schakel van 20 april 1977. Om dat te kunnen lezen klikt u hier.

Ruim een jaar later, eind 1978 bouwt Zoetermeer een nieuw clubhuis en kan HBR de keet, die als hun vorige clubhuis diende, overnemen. Deze wordt haaks op de lange poot van de L, die gevormd werd door de eerste twee keten, aangebouwd. 

Hoewel de kantineruimte hiermee ongeveer verdrie- of zelfs verviervoudigd, is het geen groot succes. De verbinding blijkt niet lekvrij te krijgen en ook is het onmogelijk om in de winter de ruimte enigszins behaaglijk warm te krijgen. Ook was het pand nogal makkelijk toegankelijk voor inbrekers. Zij kwamen via de kierende wanden naar binnen. Het was niet eens nodig om de deur of de luiken voor de ramen te forceren.

Het duurde dan ook niet lang voordat men plannen begon te maken voor een nieuw clubhuis. Maar uiteraard is daar veel voor nodig, niet in de laatste plaats geld en dat is voor de kleine vereniging moeilijk bij elkaar te krijgen. Bij de RABO Bank wordt een rekening onder de naam "Bouwfonds H.B.R." geopend, alwaar schenkingen gestort kunnen worden.

Maart 1980 krijgt de vereniging voor het eerst kunstlicht op het oefenveld. Dat is vlak na een andere doorbraak: vanaf dinsdag 26 februari 1980 is het clubhuis voor het eerst telefonisch bereikbaar onder nr. 01891 - 6978.

1980 Eerste lustrum viering

Elders op deze pagina vindt u een mooie foto van meisjes C1 uit de Schakel die in 1980 kampioen werden en dit zelf een mooi begin van het eerste lustrum noemden. Het bestuur houdt een receptie en de bestuursleden schrijven hun namen op de eerste pagina van het Receptieboek (zie foto 3). Op pagina 2 staan de namen van de Lustrumcommissie waar naast die van de voorzitter Hans Minnigh (lid van het oprichtingsbestuur) ook die van Ada Kolff-Thijsse opvalt. 

Het receptieboek bevat ook brieven met gelukwensen van diverse verenigingen en instanties. Voor de felicitatie van TOGB, waarbij dat bestuur zich zelf nog even een ingewikkeld geformuleerd schouderklopje geeft, klikt u hier. Heren 1 doet een ludieke bijdrage van 250 gulden voor een nieuw clubhuis. wel willen ze dan een clubhuis in prachtige chalet stijl waarvan ze een schetsje meeleveren (om een scan te zien van dit stukje huisvlijt: klik hier).

De Schakel geeft zich zelf ook al een schouderklopje ("mede omdat Schakel de conceptie van ook deze vereniging mogelijk maakte") in een kleine terugblik ("Bij wijze van uitzondering, want vijf jaar is nu ook weer niet zo lang"). Voor dat artikel klikt u hier

Ook het bestuur van de vereniging kijkt terug op de viering van het eerste lustrum. Zij doen dat in "het laatste krantje van het seizoen 1979 - 1980". Voor dit artikel gepubliceerd in ons clubblad zonder naam van 20 mei 1980 klikt u hier.

1982 Een HBR brochure ter promotie van hockey

In 1982 publiceert HBR een brochure ter promotie van hockey (de KNHB heeft dat jaar 110.000 leden). Daaruit kunnen we bijvoorbeeld leren dat de hockeysport in bepaalde vorm al bij de Grieken voorkwam (in september 2008 was dat zelfs zichtbaar via een Grieks beeld van hockeyers van 500 voor Chr. op de voorpagina van de Balbabbels), maar dat het woord hockey is afgeleid van het Franse 'hoquet', hetgeen de Franse naam was van een schaapsherderstok!

Hieronder een selectie citaten uit de folder die een aardig sfeerbeeld geeft van 1982 en de situatie bij HBR.

"Hockey is een sport van betekenis geworden waarin de grote naties het nodig vinden uit te blinken. Een uitstekende bezigheid ook voor rekreanten, voor mensen die fit willen zijn en blijven en dat wensen te doen onder de hoede van hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs. (...)
Er worden wedstrijden gespeeld in competitieverband en wel op zaterdag en zondag. Geoefend wordt er op vrijdag. In de namiddag komen de kleinsten aan bod en 's avonds de oudere jeugd en de volwassenen. (...) De huisvrouwen vormen een aparte groep in de vereniging. Zij regelen voor een groot deel hun eigen zaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De wedstrijden worden meestal op dinsdag gespeeld. Kontaktpersoon is Madelien Coopman. (...)

Mini-Hockey is bedoeld voor 8 à 9-jarigen en oudere beginners. Het Mini-Hockey krijgt bij H.B.R. veel ruimte en steun. Bestuurslid Ada Kolff en twee spelbegeleiders besteden veel aandacht aan de basistechniek en de spelregels.(...) Zij zorgen voor veel variatie en afwisseling in verband met de beperkte concentratieduur van de Mini. Bij H.B.R. hebben de Mini's recht op het beste speelveld, recht op de beste trainers en recht op puike spelbegeleiders. Fijn hockey spelens is altijd samenspelen. Ook als het gaat om de begeleiding van de Mini's. Immers Mini's spelen niet tegen elkaar, maar met elkaar!"

Voor de goede orde, HBR is op dat moment nog een vereniging van bescheiden omvang: 154 leden!

Eind seizoen 1982-1983 wordt het tot op dat moment naamloze verenigingsblad omgedoopt tot Balbabbels. De nieuwe omslag toont net als bij 2 vorige ontwerpen een keeper.

1984 Een nieuw clubhuis!

Zoals hierboven aangegeven was er veel aan te merken op het eerste clubhuis. Met een gegroeide vereniging was het iets makkelijker om een veel beter clubhuis te realiseren. Dat nieuwe clubhuis werd geopend op 24 november 1984. In zijn openingstoespraak maakte de voorzitter van de gelegenheid gebruik om de aanwezige burgemeester en wethouder te laten weten dat de volgende wens van de vereniging was om een 'echt' kunstgrasveld te hebben. Maar die waren bijzonder duur, dus of, hoe en wanneer dat ooit werkelijkheid zou worden was behoorlijk ongewis.

Voor het Schakel artikel met een foto die een mooi tijdsbeeld geeft, over de opening van het nieuwe clubhuis, gepubliceerd op 28 november 1984, klikt u hier

Waar een mens zijn lichaam na overlijden ter beschikking kan stellen aan de wetenschap, stelde HBR het oude clubhuis ter beschikking aan de plaatselijke brandweer voor een oefening. Heel toevallig vloog een fotograaf van J.A. v.d. Linden uit Rotterdam boven Berkel, en zo kwam HBR onverwacht aan een mooie foto van het brandende oude clubhuis op het oude knollenveldje, en het nieuwe clubhuis en nieuw natuurgras veld (zie foto's!).

1985 Tweede lustrum viering

In 1985 kan het tweede lustrum gevierd worden in het nieuwe clubhuis. Een in kleur gedrukte uitnodiging met een mooie illustratie wordt verzonden aan de relaties (klik hier om te bekijken). Van het eerste lustrum weten we nog dat het in die tijd niet ongebruikelijk is om giften te krijgen bij een lustrum en het bestuur doet dan ook een cadeau suggestie: "Mocht U geen idee hebben voor een kado, dan is het misschien goed te weten dat we sparen voor een lichtinstallatie".

Er wordt nog goed op de centjes gelet, want het receptieboek van het eerste lustrum is nog maar halfvol, en wordt daarom ook maar gebruikt voor het tweede lustrum!

 

Erik van Dort

 

(stuur uw reacties, zoals aanvullingen en correcties naar: vandorts@hotmail.com)

Downloads:

Clubhistorie Overzicht