ALV verplaatst naar 9 september

De Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar 9 september. We willen op dat moment als Bestuur een toelichting geven op de plannen voor het komende seizoen (waaronder de lustrumactiviteiten!) en het gesprek aangaan over de waarden van HBR en over de plannen voor het aantrekken van meer vrijwilligers. Beide stukken worden door het Bestuur in de zomer voorbereid en vooraf gedeeld.  

Op een ALV zijn leden en ouders van leden welkom. De agenda en stukken worden in de week van 12 augustus aan dit artikel toegevoegd. 

Lees meer

Jolanda Straver nieuwe secretaris in het bestuur

In de ALV van 18 april jongstleden is het bestuur van HBR op één plek gewijzigd. Na maar liefst 8,5 dienstjaren trad Jacqueline Feenstra af als secretaris. De vereniging is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en betrokkenheid. Met als door haar gememoreerd hoogtepunt het organiseren van de interland met het Oranje dames hockeyteam.

Lees meer