Pesten op HBR, wat kun je doen?

Ook HBR heeft helaas te maken met pestgedrag. HBR kiest voor de aanpak van de KNHB. Het door een deskundige opgestelde protocol biedt ons een handreiking hoe wij om kunnen gaan met pestgedrag.

Lees meer