Informatie over de wachtlijst Jongste Jeugd

Hockey is een heel leuke en populaire teamsport, en ook hockeyclub HBR groeit nog steeds. Wil je een keertje komen proberen? Je bent van harte welkom!

HBR beschikt over vijf hockeyvelden (een van de velden worden momenteel aangepast naar een blaashal voor zaalhockey). De veldcapaciteit is bepalend voor het aantal leden dat we kunnen laten spelen. 

Dit beleid is voor de jongste jeugd als volgt:

  • op volgorde van inschrijving wordt het aspirant lid in de desbetreffende leeftijdsgroep geplaatst
  • indien andere gezinsleden al lid zijn van HBR heeft het aspirant lid voorrang
  • een aspirant lid zonder voorrang kan na 1 jaar niet meer ingehaald worden door aspirant leden met voorrang;
  • kinderen worden ingeschreven vanaf 4 jaar. Om misverstanden te voorkomen: meisjes mogen pas hockeyen als zij op 1 oktober zes jaar zijn. Voor jongens van vijf hebben wij een speciaal programma; de Benjamins.

Opzeggingen moeten voor 1 mei van het kalenderjaar binnen zijn. In de loop van mei zullen dan degenen die bovenaan de wachtlijst staan benaderd worden voor het lidmaatschap van HBR. Het aantal beschikbare plaatsen per leeftijdscategorie wordt vastgesteld door de verantwoordelijke commissie (Jongste Jeugdcommissie, Jeugdcommissie) en wordt primair bepaald door het aantal teams dat competitie speelt. 

Voor de meisjes starten we bij de allerkleinsten (Coolkids, 6 jaar oud op 1 oktober). Deze groep stroomt in de daaropvolgende jaren door. Bij de O8 en O9/O10 teams is er principe weinig ruimte voor instroom van nieuwe teams. Behalve als er opzeggingen zijn. Voor de jongens starten we met een gecombineerde trainingsgroep van 5- en 6-jarigen (Benjamins en Coolkids) waaruit in de loop van het seizoen 2 of 3 teams worden geformeerd, die doorstromen naar de O8. Om uit te komen met de aantallen stromen soms vervroegd 5 jarigen door.

Iedereen die op de wachtlijst staat, wordt voor de seizoenstart benaderd per e-mail. Wanneer er geen uitzicht is om komend seizoen lid te worden, zal gevraagd worden of de plaatsing op de wachtlijst gehandhaafd moet worden. Je hoeft niet zelf HBR te benaderen om te informeren naar de plaats op de wachtlijst; over de wachtlijstvolgorde, over kansen of plek op de wachtlijst. Over deze punten wordt geen individuele informatie verstrekt. Mocht je na 1 juni nog niets vernomen hebben van HBR, neem dan per email contact op met de Jongste JeugdCommissie.

TC Jongste Jeugd Overzicht