Informatie over de wachtlijst Jongste Jeugd

Hockey is een heel leuke en populaire teamsport, en groeit nog steeds. De keerzijde is dat er bij veel clubs en ook bij HBR een wachtlijst is.

Ook al beschikt HBR over relatief veel velden voor een hockeyvereniging, vooral voor het huidige aantal (jongste) jeugd hockeyteams is met de huidige veldcapaciteit de limiet bereikt. Ook al wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen, er zal niet direct een 5e hockeyveld beschikbaar komen. De HBR wachtlijst bestaat hoofdzakelijk uit meisjes in de Jongste Jeugd (6 t/m 9 jaar). Het aantal aanmeldingen van jongens loopt minder hard dan bij de meisjes. Omdat HBR graag een gemengde vereniging wil blijven, worden waar mogelijk nieuwe jongens leden met voorrang geplaatst. 

De ruimte voor instroom van nieuwe leden (meisjes) hangt daarom af van de doorstroom bij de jeugd en van opzeggingen. De wachtlijst bij HBR zal niet snel korter worden, daar valt helaas weinig aan te veranderen. De wachtlijstvolgorde wordt op basis van het aannamebeleid vastgesteld. 

Dit beleid is voor de jongste jeugd als volgt:

  • op volgorde van inschrijving wordt het aspirant lid in de desbetreffende leeftijdsgroep geplaatst
  • indien andere gezinsleden al lid zijn van HBR heeft het aspirant lid voorrang
  • een aspirant lid zonder voorrang kan na 1 jaar niet meer ingehaald worden door aspirant leden met voorrang;
  • kinderen worden ingeschreven vanaf 4 jaar. Om misverstanden te voorkomen: meisjes mogen pas hockeyen als zij op 1 oktober zes jaar zijn. Voor jongens van vijf hebben wij een speciaal programma.

Opzeggingen moeten voor 1 mei van het kalenderjaar binnen zijn. In de loop van mei zullen dan degenen die bovenaan de wachtlijst staan benaderd worden voor het lidmaatschap van HBR. Het aantal beschikbare plaatsen per leeftijdscategorie wordt vastgesteld door de verantwoordelijke commissie (Jongste Jeugdcommissie, Jeugdcommissie) en wordt primair bepaald door het aantal teams dat competitie speelt. 

Voor de meisjes starten we bij de allerkleinsten (Hummels, 6 jaar oud op 1 oktober) met een groep van 56 kinderen. Deze groep stroomt in de daaropvolgende jaren door. Bij de F en E teams is er geen ruimte voor instroom van nieuwe teams. Behalve als er opzeggingen zijn. Voor de jongens starten we met een gecombineerde trainingsgroep van 5 en 6 jarigen waaruit in de loop van het seizoen 2 of 3 teams worden geformeerd die doorstromen naar de F. Om uit te komen met de aantallen stromen soms vervroegd 5 jarigen door.

Iedereen die op de wachtlijst staat, wordt voor de seizoenstart benaderd per e-mail. Wanneer er geen uitzicht is om komend seizoen lid te worden, zal gevraagd worden of de plaatsing op de wachtlijst gehandhaafd moet worden. Je hoeft niet zelf HBR te benaderen om te informeren naar de plaats op de wachtlijst; over de wachtlijstvolgorde, over kansen of plek op de wachtlijst. Over deze punten wordt geen individuele informatie verstrekt. Mocht je na 1 juni nog niets vernomen hebben van HBR, neem dan per email contact op met de Jongste JeugdCommissie.