Registreer nu voor ALV vanuit huis op 9 november

De ALV die eerder gepland stond kan nu doorgang vinden op 9 november 2020. We zullen deze bijeenkomst via Zoom laten plaatsvinden. Hieronder vindt u meer informatie. Belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt  via deze link.  Hieronder info over de aanvangstijd, de agenda, en instructie voor het gebruik van het on-line tool Zoom.

Namens het bestuur,

Jeroen Zwaard
voorzitter

De vergadering start om 20.00 uur. Op deze manier kunnen wij van te voren zien welke mensen er komen. 

De volgende agendapunten staan op de agenda:  

1. Opening

2. Agenda vaststelling

3. Verslag vorige vergadering

4. Mededelingen

5. Terugkijken afgelopen periode

6. Vooruitblik komend seizoen

7. Begroting 2020-2021 en Rapportage 2019-2020

8. Verslag Kascommissie

De stukken staan achter de inlog en zijn via deze link  te downloaden

 

9. Voorstel contributie seizoen 2020-2021

10. Hockeytechnische zaken

11. Accommodatie

12. Sociale Zaken

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Voor een instructie hoe Zoom te gebruiken zie hieronder bij downloads.  

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht